Var Knut Hamsun nazist?

Spørgsmålet har plaget Norge, skandinavien og hele den literære verden gennem de sidste 60 år. Der er blevet skrevet 1000-vis af bøger om emnet. Der findes 100-vis af omfangsrige websites om emnet, doktorafhandlinger, meninger og debatindlæg. Alle Hamsuns værker, alle hans taler og artikler, 1000-vis af breve er blevet endevendt og læst af forskere fra hele verden. Nu kan konklusionen med rimelighed siges at forelægge, og spørgsmålet kan besvares.

Var Hamsun Nazist?

Svaret er:

Nej.

Hamsun var IKKE nazist. Hamsun var IKKE fascist. Hamsun havde intet tilfælles med nazismen.

Fakta:

 1. Hamsun var et barn af livet
 2. Hamsuns kunst er åben, tolerant og smuk
 3. Hamsuns politiske holdning var ikke nazistisk
 4. Hamsun var germansk-sindet gennem hele sit liv, men ikke nazist
 5. Hamsun blev frifundet for nazisme-anklage
 6. Hamsun skændtes med Hitler og brød sig ikke om Hitler
 7. Hamsun var modstander af den tyske ledelse af Norge
 8. Hamsun fik frigivet nordmænd fra tyskernes fængsler
 9. Hamsun var gammel og uvidende
 10. Hamsun var chokeret over nazismen
 1. Et barn af livet
  Hamsun var en menneskeven, en elsker af livet, af naturen, af mennesker i alle deres afskygninger, en stor mand med et endnu større hjerte. Han var menneskenær og gavmild. Hamsun var et barn af livet, som elskede børn
 2. Hamsuns kunst er åben, tolerant og smuk
  Intet i Hamsuns forfatterskab giver udtryk for nazistiske eller fascistiske holdninger. Hans kunst er er åben, tolerant og smuk. Knut Hamsun udgav mere end 50 værker. Hamsuns bøgers gennemtrængende budskab er kærligheden til livet. Han fik nobelprisen i 1920 herfor.
 3. Hamsuns politiske holdning var ikke nazistisk
  Intet i Hamsuns offentlige ytringer, politiske eller politiserende, giver udtryk for nazistiske eller fascistiske holdninger. Hamsun har aldrig givet udtryk for racistiske eller anti-semitiske holdninger. Hamsun var moralsk konservativ, skiftevis reaktionær og revolutionær, og en autoritetstro royalist. Men han var ikke nazist.
 4. Germansk-sindet siden 1880
  Hamsun støttede et germansk rige siden sin ungdom, og var anti-angelsaksisk og imod industrialisering. Det betyder ikke at han var nazist. Hamsun støttede en tysk besættelse af landet under krigen from for en engelsk, og han var modstander af den norske modstandskamp og skuffet over kongens flugt fra Norge. Det betyder ikke, at han var nazist. Hamsun var modstander af kommunismen og bolsjevikkerne, hvilket var een af grundene til, at han støttede den tyske ekspansion mod øst. Det betyder ikke, at han var nazist.
 5. Hamsun blev frifundet for nazisme-anklage
  Hamsun blev retsligt frifundet efter krigen for en anklage om medlemsskab af noget nationalsocialistisk selskab. Hamsun var aldrig medlem af noget nazistisk parti, eller nogen form for nazistisk sammenslutning. Hamsun talte aldrig med en nazistisk stemme. Hamsun talte med en pro-germansk stemme gennem 40 år, og støttede tyskernes besættelse af Norge, hvilket han blev idømt bøde for. Men han blev frifundet for at være nazist.
 6. Hamsun skændtes med Hitler og brød sig ikke om Hitler
  Hamsun mødtes med Hitler i 1943 for at beklage sig over den tyske ledelse af Norge (Rigskommisær Terboven). Grunden til at Hamsun havde den tætte kontakt til tyskernes ledelse var, at han ansås som et strategisk vigtigt folkeligt aktiv, og blev inviteret til Tyskland. Han kom som et af de meget få mennesker til at skændes højlydt med Hitler. Hitler blev rasende og afbrød mødet.
  Hamsun latterliggjorde Hitler overfor sine venner og bekendte, og skrev en kryptisk nekrolog om Hitler, hvor han både lovpriste og latterliggjorde ham.
 7. Hamsun var modstander af den tyske ledelse af Norge
  Hamsun var modstander af den tyske rigskommisær Terboven. Han gav udtryk for dette ved gentagne lejligheder overfor den tyske ledelse, overfor Hitler, og offentligt.
 8. Hamsun befriede nordmænd fra fængslerne
  Hamsun var blandt de personer, der med sine breve fik befriet flest nordmænd fra tyskernes fængsler. Hamsun var modstander af den måde, tyskerne besatte Norge på.
 9. Hamsun var gammel og uvidende
  Hamsun vidste intet om nazismens gerninger udenfor Norge. Terbovens ledelse og gøremål i Norge var han som bekendt kritisk overfor. Han var indelukket i sit hus, døv og blind under det meste af besættelsen af Norge 1940-1945. I den periode var Hamsun 81-86 år gammel.
 10. Hamsun var chokeret over nazismen
  Hamsun lærte om de nazistiske koncentrationslejre under et senere tvangsophold på en klinik efter krigen. Hamsun var chokeret og græd ukontrolleret. Han var udelukkende blevet præsenteret for den tyske side af historien gennem de medier, der var ham tilgængelige.